Keskustele kirkollisesta vihkimisestä foorumilla

 

Avioliiton siunaamisen kaava, sivu 2

II Sana

6. Raamatunluku

Luetaan jokin tai joitakin seuraavista raamatunteksteistä. Voidaan käyttää myös kirkkovuoden ajankohdan mukaisia tai muita raamatuntekstejä. Lukija ilmoittaa raamatunkohdan. Raamatunlukuun voidaan liittää vastaus (psalmi, virsi, laulu, soitinmusiikkia tai hiljaista mietiskelyä).

1. Moos. 1:27–28
Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: »Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.»

1. Kor. 13:1–8, 13
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.
Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa.
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Ef. 4:32–5:2
Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.
Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.

Fil. 4:4–7
Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

Kol. 3:12–14
Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi.

1. Joh. 4:9, 11–12
Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän.
Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.

Matt. 19:4–6
Jeesus sanoo:
»Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi? Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.»

Joh. 2:1–11
Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: »Heillä ei ole viiniä.» Mutta Jeesus vastasi: »Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.» Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: »Mitä hän teille sanookin, tehkää se.»
Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille: »Täyttäkää astiat vedellä», ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi: »Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle», ja he veivät. Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi: »Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.»
Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

Joh. 15:9–12
Jeesus sanoo:
»Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.
Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.»

7. Puhe

Pappi pitää vapaan puheen tai käyttää avioliittoon vihkimisen kaavan puheita (kohta 7). Puheessa voi käsitellä seuraavia aiheita:
– avioliitto Jumalan lahjana ja järjestyksenä
– avioliitto puolisoiden kasvun paikkana
– perhe yhteiskunnan perussoluna
– ilo ja kiitollisuus
– rakkaus ja uskollisuus
– tunne ja tahto
– anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen
– sukulaisten ja ystävien tuki.

III Siunaaminen

Seurakunta voi seisoa kohtien 8–9 aikana.

8. Kysymykset

P Te olette tulleet Jumalan kasvojen eteen pyytämään hänen siunaustaan avioliitollenne.

Pappi kysyy mieheltä:

NN (koko nimi), tahdotko avioliitossasi, jonka olet solminut NN:n (koko nimi) kanssa, osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä?

Vastaus:

Tahdon.

Pappi kysyy naiselta:

NN (koko nimi), tahdotko avioliitossasi, jonka olet solminut NN:n (koko nimi) kanssa, osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä?

Vastaus:

Tahdon.

9. Aviopuolisoiden siunaaminen

Siunattavat polvistuvat, mikäli mahdollista.

P Rakkaat ystävät, NN ja NN, te olette solmineet avioliiton ja luvanneet rakastaa toisianne myötä- ja vastoinkäymisissä.

Siunaamisrukous

P [Jumala, taivaallinen Isä,
antakoon teille ilonsa ja siunauksensa.
Jumalan ainoa Poika
olkoon hyvyydessään teidän kanssanne niin ilon kuin murheen päivinä.
Jumala, Pyhä Henki,
asukoon teissä ja vuodattakoon lakkaamatta rakkautensa teidän sydämiinne.]
Siunatkoon teitä kolmiyhteinen Jumala, Isä ja () Poika ja Pyhä Henki.

TAI

[Jumalan Henki ohjatkoon teitä,
Jumalan voima varjelkoon teitä,
Jumalan viisaus opettakoon teitä,
Jumalan käsi suojelkoon teitä,
Jumalan tie antakoon teille suunnan.]
Siunatkoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

TAI

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,
Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus
olkoon teidän kanssanne.

S Aamen.

10. Virsi

Virren sijasta voidaan käyttää vihkilaulua (ks. Lauluja kasuaalitoimituksiin) tai muuta sopivaa musiikkia.

11. Yhteinen esirukous

Rukous voidaan valmistella myös yhdessä siunaustoimitukseen osallistuvien kanssa. 

P/E Rukoilkaamme.

1. Jumala, rakas taivaallinen Isä. Rukoilemme siunaustasi NN:lle ja NN:lle. Suo heidän kokea kodissaan onnea ja sinun läsnäolosi siunausta. Lujita heidän keskinäistä rakkauttaan. Anna heille vastuuntuntoa ja uskollisuutta. Auta heitä voittamaan kiusaukset. Varjele heidän ruumiinsa ja sielunsa. Johdata heitä koko elämän ajan ja anna apusi elämän vaikeisiin päiviin. Vahvista heissä uskoa ja toivoa. Vie heidät kerran ikuiseen kotiin, kirkkauteen. Kuule rukouksemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

2. Kaikkivaltias Jumala. Ellet sinä rakenna taloa, rakentajat näkevät turhaan vaivaa. Liitä nämä aviopuolisot toisiinsa rakkaudella ja pyhitä heidän avioliittonsa nimesi kunniaksi. Auta heitä rakentamaan koti, jossa usko, toivo ja rakkaus vallitsevat. Anna heille Pyhä Henkesi, niin että he sinun siunaaminasi eläisivät rauhassa. Auta heitä kilvoittelemaan uskossa ja vie heidät kerran taivaan kotiin. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.

3. Jumala, me kiitämme sinua rakkauden lahjasta. Siunaa NN:ää ja NN:ää, jotka ovat solmineet avioliiton. Me kiitämme sinua siitä, että he rakastavat toisiaan, luottavat toisiinsa ja tahtovat pitää huolta toisistaan läpi elämänsä. Rohkaise heitä kasvamaan yhä läheisempään yhteyteen, niin ettei mikään erottaisi heitä. Auta heitä kaikissa elämän vaiheissa rakastamaan toisiaan ja olemaan toisilleen uskollisia. Varjele heitä sairaudelta ja onnettomuuksilta, kaikelta, mikä saattaisi vahingoittaa. Jos jokin koettelemus kohtaa, anna sen viedä heitä entistä lähemmäksi toisiaan ja sinua. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden.

4. Pyhä Jumala, taivaallinen Isä. Jo alusta alkaen olet siunannut luomakuntaasi runsailla lahjoilla. Anna siunauksesi nyt NN:lle ja NN:lle, niin että he liittyisivät toisiinsa keskinäisessä rakkaudessa ja kumppanuudessa. Auta heitä pitämään avioliittonsa pyhänä ja sitoutumaan siinä toisiinsa. Me rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.

S Aamen.

12. Isä meidän

Herran rukous lausutaan yhteen ääneen.
Herran rukouksen ekumeeninen sanamuoto on Jumalanpalvelusten kirjassa.
SIsä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

IV Päätös

13. Siunaus

Siunaus voidaan myös laulaa.
Siunauksen jälkeen pappi antaa aviopuolisoille Raamatun.

P Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille
ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne
ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

S Aamen.

14. Lähettäminen

Kehotus lausutaan juuri ennen lähtemistä. 

P Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.

*15. Päätösmusiikki

Päätösmusiikkina voi olla virsi, laulu ja/tai soitinmusiikkia. Virsi tai laulu voidaan laulaa myös kohdan 13 edellä.

 

Mediatiedot & mainostus

info(ät)naimisiin.info

 

2000-2017 © naimisiin.info