Häät ulkomailla

 

Avioliiton vihkiminen ja siunaus ulkomailla

Muistilista vihkiparille

  1. Aloittakaa valmistelut hyvissä ajoin.
  2. Ottakaa yhteyttä paikalliseen siirtolaispappiin, siviiliviranomaiseen tai paikalliseen hääjärjestelijään.
  3. Varmistakaa tarvittavat dokumentit ym. käytännön asiat.
  4. Varautukaa yllätyksiin.
  5. Rekisteröikää lainvoimainen avioliittotodistus Suomessa maistraattiin, jos avioliitto on solmittu muun kuin Suomen avioliittolain mukaisesti.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko tarjoaa useita vaihtoehtoja:

  1. Vihkiminen Suomen lakien mukaan Suomen viranomaisen edessä. Kirkollinen vihkiminen siellä, missä on suomalainen pappi, jolla on opetusministeriön lupa vihkiä kyseisessä maassa. Lue lisää >
  2. Pohjoismaissa: Suomen viranomaisen antamalla esteettömyystodistuksella kyseisen maan lakien mukaan ja viranomaisen edessä. Lue lisää >
  3. Muualla maailmassa: Kyseisessä maassa myönnetyllä esteettömyystodistuksella maan lakien ja määräysten mukaan, kyseisen maan viranomaisen edessä.  Lue lisää >
  4. Avioliiton siunaaminen ulkomailla. Lue lisää >

Esteettömyystodistus hankittava etukäteen

Kaikkialla vihkimisen edellytyksenä on suoritettu avioliiton esteiden tutkinta. Suomessa esteettömyystodistusta voi hakea joko kotiseurakunnasta tai maistraatista. Esteettömyystodistuksen saa yleensä viikon kuluttua siitä, kun on pyytänyt avioliiton esteiden tutkintaa ja se on voimassa neljä kuukautta.

Vihkimisessä, jonka toimittaa ulkomainen pappi tai siviiliviranomainen, avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiminen suoritetaan sen maan lakien ja määräysten mukaisesti.

Kirkollinen vihkiminen vai siviilivihkiminen?

Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa vain, mikäli ainakin toinen tulevista puolisoista on Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Lisäksi toisen on kuuluttava johonkin kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan.

Useissa maissa siviilivihkiminen on ainoa juridinen avioliiton solmimistapa. Tällaisessa tilanteessa vihkiparilla on sen jälkeen mahdollisuus pyytää kirkollinen siunaus. Siunauksen voi toimittaa kuka tahansa kirkkomme pappi, sillä kirkolliseen siunaukseen ei tarvita erillistä vihkilupaa. 

Voiko suomalainen pappi vihkiä ulkomailla?

Jokaisella ev.lut. kirkon papilla on virkansa puolesta oikeus vihkiä Suomen rajojen sisäpuolella, mutta ei niiden ulkopuolella. Tämä on hyvä tietää, jos on ajatellut pyytää pappiystäväänsä matkalle mukaan vihkijäksi.

Opetus -ja kulttuuriministeriö on myöntänyt osalle siirtolais- ja turistipapeille vihkimisoikeuden asemapaikassaan. Näissä maissa avioliitto on siis mahdollista solmia Suomen lain mukaan Suomen viranomaisen edessä. Lista vihkioikeuksista >

Lähteet: Suomen evankelis-luterilainen kirkko, maistraatti

Miten ulkomailla vihille Suomen lain mukaan?

Vihkiminen pohjoismaissa

Vihkiminen ulkomaan viranomaisen edessä

Suomalaisten pappien vihkioikeudet ulkomailla

Avioliiton siunaaminen ulkomailla

Naimisiin Las Vegasissa

Artikkeli: Naimisiin Las Vegasissa

 

Mediatiedot & mainostus

info(ät)naimisiin.info

 

2000-2017 © naimisiin.info