Keskustele kirkollisesta vihkimisestä foorumilla

 

Rukoushetken kaava

Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä, jota vietetään avioliittoon vihkimisen vuosipäivänä tai muulloinkin avioparin sitä toivoessa.

Virsiehdotuksia

Virren sijasta voidaan käyttää myös vihkilaulua (ks. Lauluja kasuaalitoimituksiin).

– alkuvirsi (rukoushetken rakenteen kohta 1): 241, 470 tai 471
– rukousjakson edellä (kohta 7): 338 tai 465
– kiitosvirsi (kohta 8): 332, 341
– päätösmusiikki (kohta 10): 382:5–6 tai 397

Johdantosanat

Rukoushetken rakenteen kohta 2.

Rakkaat ystävät. Olemme kokoontuneet kiittämään Jumalaa hyvyydestä, jota hän on osoittanut NN:lle ja NN:lle. [Heidät vihittiin X:n kirkossa – – vuotta sitten.] Pyydämme Jumalan jatkuvaa siunausta ja läsnäoloa heidän ja heidän läheistensä elämään. Raamatussa sanotaan: »Herra täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä» (Ps. 145:19).

Psalmi

Rukoushetken rakenteen kohta 3.

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
Sinä katat minulle pöydän
vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
Ps. 23

TAI

Minä julistan uskollista hyvyyttäsi
ja alati sinun apusi runsautta,
jonka mittaa ja määrää en tiedä.
Herra, minun Jumalani,
minä kerron sinun voimateoistasi
ja julistan vanhurskauttasi, sinun, ainoan.
Jumala, sinä olit opastajani jo kun olin nuori,
ja tähän päivään asti olen saanut kertoa ihmeistäsi.
Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen,
älä hylkää minua, Jumala.
Minä julistan tuleville polville kätesi mahtia
ja tekojesi suuruutta.
Sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi
ja suuret ovat tekosi.
Jumala, kuka on sinun vertaisesi?
Sinä olet antanut vaikeita vuosia
ja monia ahdistuksen aikoja,
mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut,
syvyyksistä sinä minut nostat.
Kohota minut takaisin kunniaan
ja lohduta minua jälleen.
Minun huuleni avautuvat ilohuutoon.
Minä laulan sinulle kiitosta,
koska sinä lunastit minut.
Ps. 71:15–21, 23

TAI

Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
»Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.»
Herra levittää siipensä yllesi,
ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Sinun turvanasi on Herra,
sinun kotisi on Korkeimman suojassa.
Ps. 91:1–2, 4, 9

TAI

Hyvä on kiittää Herraa,
laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein.
Hyvä on aamulla kertoa armostasi
ja illalla uskollisuudestasi
harpun ja lyyran sävelin,
kymmenen kielen helkkyessä.
Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi,
minä riemuitsen sinun kättesi töistä.
Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra,
kuinka syvät sinun ajatuksesi!
Ps. 92:2–6

TAI

Ylistä Herraa, minun sieluni,
ja kaikki mitä minussa on,
ylistä hänen pyhää nimeään.
Ylistä Herraa, minun sieluni,
älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.
Hän antaa anteeksi kaikki syntini
ja parantaa kaikki sairauteni.
Hän päästää minut kuoleman otteesta
ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.
Hän ravitsee minut aina hyvyydellään,
ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.
Herran armo pysyy ajasta aikaan,
se on ikuinen niille,
jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin,
jotka pysyvät hänen liitossaan,
muistavat hänen käskynsä
ja elävät niiden mukaan.
Ps. 103:1–5, 17–18

TAI

Jumala, sydämeni on levollinen,
mieleni on tyyni.
Minä tahdon laulaa ja soittaa!
Herää, harppu, herää, lyyra,
minä tahdon herättää aamuruskon!
Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä,
minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi.
Sinun armosi ulottuu yli taivaitten,
sinun uskollisuutesi ylös pilviin.
Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten,
kirkkautesi yli kaiken maan!
Auta meitä väkevällä kädelläsi,
pelasta ne, joita rakastat.
Vastaa minulle!
Ps. 108:2–7

TAI

Herra muistaa meitä ja siunaa meitä.
Herra siunaa niitä, jotka häntä palvelevat,
niin pieniä kuin suuria.
Lisätköön Herra kansaansa, teitä ja lapsianne,
polvesta polveen.
Siunatkoon teitä Herra,
hän, joka on tehnyt taivaan ja maan.
Ps. 115:12–15

Pieni kunnia

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Raamatunluku

Rukoushetken rakenteen kohta 4.

1. Moos. 1:27–28
Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät.

1. Moos. 2:18
Herra Jumala sanoi: »Ei ole ihmisen hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.»

Laul. l. 8:6–7
Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten,
pane sinetiksi ranteesi nauhaan.
Rakkaus on väkevä kuin kuolema,
kiivas ja kyltymätön kuin tuonela.
Sen hehku on tulen hehkua,
sen liekki on Herran liekki.
Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa,
virran tulva ei vie sitä mukanaan.
Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat
rakkauden hinnaksi,
hän saisi vain toisten pilkan.

Valit. 3:22–23
Herran armoa on se, että vielä elämme,
hänen laupeutensa ei lopu koskaan.
Joka aamu Herran armo on uusi,
suuri on hänen uskollisuutensa.

1. Kor. 13:1, 4–8, 12–13
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.
Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa.
Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Fil. 4:4–7
Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

Kol. 3:12–14
Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi.

Mark. 10:6–9
Jeesus sanoo:
»Maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.»

Joh. 15:9–12
Jeesus sanoo:
»Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.
Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.»

Rukousjakso

Rukoushetken rakenteen kohta 8.

[Siunaaminen]

Jumala on hyvyydessään johdattanut tätä avioparia – – vuotta. NN ja NN (etunimet), siunatkoon teitä kolmiyhteinen Jumala, Isä ja (B) Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina.

Rukous

1. Jumala, taivaallinen Isä. Sinä loit ihmisen mieheksi ja naiseksi ja asetit avioliiton. Me ylistämme sinua tästä lahjasta. Kiitos, että olet liittänyt NN:n ja NN:n toisiinsa ja antanut heille voimaa rakastaa toinen toistaan niin hyvinä kuin vaikeinakin päivinä läpi vuosien [ja vuosikymmenien]. Sinä olet siunannut heidän liittonsa ja lupauksensa. Me kiitämme sinua ilosta ja onnesta, joka on täyttänyt heidän sydämensä. Kiitämme myös siitä, että olet antanut heille kestävyyttä ja kärsivällisyyttä koettelemusten aikana ja valaissut sanallasi heidän tietään.

Jumala, me kiitämme sinua luomistyösi rikkaudesta: perheestä, lapsista, lastenlapsista ja yhteydestä sukupolvien välillä. Auta meitä kaikkia säilyttämään keskinäinen rakkaus ja luottamus, kasvamaan yhdessä ja pitämään huolta toinen toisestamme.

Jumala, sinä voit uudistaa rakkautemme ja voimamme. Ole NN:ää ja NN:ää lähellä tulevinakin päivinä. Anna heidän sydämeensä uskon ja toivon valo, niin että he jaksavat kulkea yhdessä sanaasi luottaen ja toinen toistaan palvellen.
Jumala, sinä olet valmistanut omillesi kodin taivaassa. Kiinnitä katseemme siihen. Anna meille voimaa kiittää sinua joka päivä armostasi ja huolenpidostasi, tyytyä onneemme ja elää nimesi kunniaksi. Auta NN:ää ja NN:ää ja meitä kaikkia Kristuksen armoon turvaten kilvoittelemaan ikuista päämäärää kohti, niin että saisimme kerran kaikki olla luonasi. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.

2. Taivaallinen Isämme. Me kiitämme sinua siitä, että saamme tänään iloita yhdessä NN:n ja NN:n avioliitosta. Olet lahjoittanut heidät toisilleen. Kiitämme yhteisistä vuosista ja elämästä, jonka he ovat saaneet jakaa keskenään. Kiitos onnen ja ilon päivistä, joilla olet siunannut heidän avioliittoaan. Kiitos siitä, että he ovat voineet kulkea yhdessä myös vaikeitten aikojen läpi.

Anna NN:lle ja NN:lle monia yhteisiä ja onnellisia vuosia ja voimia, niin että he jaksaisivat auttaa ja palvella toisiaan. Auta heitä olemaan lähellä toisiaan ja saata heissä päätökseen hyvä työsi. Anna Pyhän Henkesi asua heidän kodissaan, siunata heidän avioliittoaan ja kaikkia heidän rakkaitaan. Rohkaise meitä jokaista vaalimaan yhteyttä rakkaittemme kanssa. Kuule rukouksemme Jeesuksen, Vapahtajamme tähden.

 

Mediatiedot & mainostus

info(ät)naimisiin.info

 

2000-2017 © naimisiin.info