Keskustele kirkollisesta vihkimisestä foorumilla

 

Morsiusmessu

Vihittävät saapuvat johdantomusiikin aikana alttarin eteen, polvistuvat ja siirtyvät sen jälkeen heille varatuille paikoille.

I Johdanto

*1. Johdantomusiikki

Johdantomusiikkina voi olla soitinmusiikkia ja/tai virsi.

2. Alkusiunaus

Siunaus ja vuorotervehdys voidaan laulaa tai lausua.

Siunaus

Sävelmäsarjat 1–3 TAI 4:

L Isän ja  Pojan ja  Pyhän hengen nimeen.
S Aamen, aamen, aamen.

Vuorotervehdys

Sävelmäsarjat 1–3 TAI 4:

L Herra olkoon teidän kanssanne.
S Niin myös sinun henkesi kanssa.

3. Johdantosanat

Pappi laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja. Johdantosanojen tulee johdattaa synnintunnustukseen.

L Hyvä morsiuspari, NN ja NN. Olette tulleet Jumalan kasvojen eteen solmimaan avioliiton ja pyytämään sille Jumalan siunausta. Raamatussa sanotaan: »Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät.» (1. Moos. 1:27–28.) Rukoilemme Jumalaa, että hän antaisi teille runsaasti hyviä lahjojaan, varjelisi teitä ja vahvistaisi teitä sanallaan. Ylistämme Jumalaa hänen rakkaudestaan ja iloitsemme Pyhän Hengen osallisuudesta. Vietämme yhdessä pyhää ehtoollista, joka on anteeksiantamuksen, rakkauden ja yhteyden ateria. Turvaudumme Herramme Jeesuksen Kristuksen armoon ja rukoilemme Jumalan anteeksiantoa [yhteen ääneen] näin sanoen:

TAI

L Rakkaat ystävät, NN ja NN. Te olette tulleet Jumalan kasvojen eteen solmimaan avioliiton. Jeesus sanoo: »Maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.» (Mark. 10:6–9.) Pyydämme Jumalaa, että hän tekisi rakkautenne kestäväksi ja vahvistaisi teitä sanallaan. Yhdessä läheistenne ja ystävienne kanssa rukoilemme avioliitollenne Jumalan siunausta ja vietämme pyhää ehtoollista.

Rakkaat kristityt. Kiitämme taivaallista Isää kaikesta, mitä hän on antanut meille. Jätämme hänen käsiinsä sen, mikä on takanapäin, ja pyydämme johdatusta edessä olevaan. Jumalan rakkaus on täydellistä, mutta meidän rakkautemme häntä ja toisiamme kohtaan on heikkoa ja vajavaista. Kadumme sitä pahaa, minkä olemme tietoisesti tai tietämättämme tehneet. Jumalan armahtavaisuuteen luottaen rukoilemme anteeksiantoa [yhteen ääneen] näin sanoen:

4. Yhteinen rippi

Synnintunnustus

Synnintunnustus voidaan lukea yhteen ääneen. Sen ajaksi voidaan polvistua. Synnintunnustus on mahdollista jaksottaa rukouslau-seella, -laululla tai hiljaisuudella. Synnintunnustukseen voi sisältyä hiljaista rukousta, johon kehotetaan esimerkiksi: Kuule myös hiljainen anteeksipyyntöni. Vaihtoehtoisia synnintunnustuksia Jumalanpalvelusten kirjassa.

Herra, sinä olet luonut meidät
elämään yhdessä toistemme kanssa,
auttamaan ja tukemaan toisiamme.
Kuitenkin me valitsemme teitä,
jotka vievät meidät kauas toisistamme,
jätämme apumme antamatta
ja kiitoksen sanomatta.
Anna anteeksi itsekkyytemme.
Sytytä meissä rakkaus
sinua ja toisiamme kohtaan.

Synninpäästö

Synninpäästön aamen voidaan laulaa tai lausua. Vaihtoehtoisia synninpäästöjä Jumalanpalvelusten kirjassa.

1. »Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa,
vaan siinä, että hän on rakastanut meitä
ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.»
Rakkaudessaan Jumala armahtaa meitä
ja antaa meille kaikki syntimme anteeksi.

2. Jeesus sanoo:
»Ystäväni, ole rohkealla mielellä,
sinun syntisi annetaan anteeksi.»
[Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synninpäästön
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.]

S Aamen.

5. Psalmi

Voidaan käyttää avioliittoon vihkimisen kaavan psalmeja (kohta 4) tai kirkkovuoden ajankohdan mukaista päivän psalmia. Psalmi voidaan laulaa tai lukea. Sen alussa ja lopussa voi olla antifoni. Psalmisävelmiä Jumalanpalvelusten kirjassa. Psalmin kertosäkeitä osastossa Lauluja kasuaalitoimituksiin ja Jumalanpalvelusten kirjassa. Psalmiin liitetään Pieni kunnia. Se jätetään pois paastonaikana viidennestä paastonajan sunnuntaista lähtien.

6. Herra, armahda (Kyrie)

VAIHTOEHTO A:

Kyrie-litania

Kyrie-litania voidaan laulaa tai lukea. Vaihtoehtoisia Kyrie-litanioita ja litaniasävelmiä Jumalanpalvelusten kirjassa.

E Rukoilkaamme Isää,
kaiken hyvän antajaa,
että hän lahjoittaisi palvelijoilleen siunauksensa ja varjeluksensa.
[Rukoilkaamme Herraa.]

S Herra, armahda. [Kristus, armahda. Herra, armahda.]

E Rukoilkaamme Kristusta,
rakkauden lähdettä,
että hän antaisi palvelijoilleen sovinnollisen mielen.
[Rukoilkaamme Herraa.]

S Herra, armahda. [Kristus, armahda. Herra, armahda.]

E Rukoilkaamme Pyhää Henkeä,
yhteyden luojaa,
että hän varustaisi palvelijansa rakkaudella ja uskollisuudella.
[Rukoilkaamme Herraa.]

S Herra, armahda. [Kristus, armahda. Herra, armahda.]

VAIHTOEHTO B:

Herra, armahda

S Herra, armahda meitä.
Kristus, armahda meitä.
Herra, armahda meitä.

*7. Kunnia (Gloria) ja kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle

Kunnia ja kiitosvirsi jätetään pois paastonaikana (tuhkakeskiviikosta lähtien) ja adventtiaikana --(1. adventtisunnuntain jälkeisestä maanantaista lähtien).

Kunnia

Sävelmäsarjat 1–3 tai 3 tai 4:

E Kunnia Jumalalle korkeuksissa,

S maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.

Kiitosvirsi

Kiitosvirtenä voidaan käyttää seuraavia Pyhälle Kolminaisuudelle omistettuja virsiä: 126, 128:2–4, 129–133, 135, 277:5, 325:1, 4, 328, 334:1, 5–8. Vaihtoehtoisia kiitosvirsiä Jumalanpalvelusten kirjassa. Laudamus soveltuu erityisesti juhlapyhien kiitosvirreksi. Laudamuksen sävelmät Jumalanpalvelusten kirjassa.

Laudamus

S Me kiitämme, me kunnioitamme,
me palvomme ja ylistämme sinua.

E Me tuomme sinulle kiitoksen
suuren kunniasi tähden.
Herra Jumala, taivaallinen kuningas,
Jumala, Isä, Kaikkivaltias!

[S Me kiitämme, me kunnioitamme,
me palvomme ja ylistämme sinua.]

E Herra, Jumalan ainoa Poika, Jeesus Kristus.
Herra Jumala, Jumalan Karitsa, Isän Poika,
joka kannat maailman synnin,
armahda meitä,
joka kannat maailman synnin,
ota vastaan rukouksemme,
joka istut Isän oikealla puolella,
armahda meitä.

[S Me kiitämme, me kunnioitamme,
me palvomme ja ylistämme sinua.]

E Sinä yksin olet pyhä,
sinä yksin olet Herra,
sinä yksin olet korkein,
Jeesus Kristus,
Pyhän Hengen kanssa
Isän Jumalan kunniassa.

S Aamen.

Jatkuu > >

 

Mediatiedot & mainostus

info(ät)naimisiin.info

 

2000-2017 © naimisiin.info