Keskustele kirkollisesta vihkimisestä foorumilla

 

Vihkipappi

Vihkiminen tapahtuu yleisimmin siinä seurakunnassa, jossa vihkipari tai toinen kihlakumppaneista on kirjoilla. Pääsääntöisesti myös vihkipappi tulee silloin siitä samasta seurakunnasta. Vihkivästä papista voi esittää toivomuksensa ja toivomukset pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan, mutta aina ei kaikkia toivomuksia pystytä toteuttamaan mm. vuosilomien tai esim. rippileirien tms. johdosta. Ja mitä pienempi seurakunta, sitä vähemmän on valinnanvaraa työvuorossa olevien pappien suhteen.

Mikäli seurakunnan papit eivät ole tuttuja, voi heidän tyyliinsä tutustua vaikkapa käymällä etukäteen kuuntelemassa saarnaa. Myös kirkkoherranvirastosta voi aivan reilusti kysyä, millaiset eri pappien tyylit ovat. Papin ulkonäköön liittyvät toiveet ovat sen sijaan epäkohteliaita, elleivät suorastaan loukkaavia. Kyseessä on kuitenkin jumalanpalvelus, ei näytelmä tai elokuva.

Mieluisaan pappiin voi ottaa myös itse yhteyttä ja kysyä hänen mahdollisuuttaan suorittaa vihkiminen. Ensimmäinen yhteydenotto kannattaa tehdä ajoissa, sillä joskus papeilla voi olla tietyt kesälauantait varattu jo parikin vuotta etukäteen. Kirkko suosittelee papin ja kanttorin varaamista 1-2 kuukautta ennen vihkipäivää.

Mikäli vihkipari ei esitä toiveita vihkipapin suhteen, niin vihkimisen suorittaa joku kulloinkin palvelusvuorossa olevista papeista.

Vihkipappi toisesta seurakunnasta

Vaikka lähtokohtana onkin vihkipappi vihkikirkon seurakunnasta, on jokaisella seurakunnan jäsenellä kuitenkin oikeus pyytää myös esimerkiksi perhe- tai rippipappiaan toisesta seurakunnasta vihkipapiksi. Joillakin vihkipareilla voi syystä tai toisesta olla muodostunut läheisempi suhde johonkin tiettyyn pappiin, joten hänen kysymisensä suorittamaan myös parin vihkiminen on hyvin ymmärrettävää ja suotavaakin.

Vieraan seurakunnan papin pyytäminen vihkipapiksi on kuitenkin vihkiparin itsensä tehtävä. Mikäli vihkipappi tulee vihkikirkon seurakunnan ulkopuolelta, on tärkeää ilmoittaa hänen nimensä vihkikirkon seurakunnan sihteerille mahdollisimman ajoissa. Kannattaa varautua myös seurakunnan ulkopuoliselle papille maksettavaan mahdolliseen kilometrikorvaukseen. Kilometrikorvausten suhteen käytäntö on erittäin kirjava, joten asiaa kannattaa aina tiedustella suoraan papilta.

 

Mediatiedot & mainostus

info(ät)naimisiin.info

 

2000-2017 © naimisiin.info